Tondach Kontinental plus

Kontinental Plus je prešani crijep sa dvostrukim, posebno dubokim bočnim utorima. Na taj način potiže se vrlo sigurno i čvrsto prekrivanje (protiv jake kiše i vjetrova). Zbog oblika TONDACH® Kontinental plus crijepa sa srednjim i prekrivnim izbočenjem, koji se u pomičnom dijelu proširuju, površina krova djeluje vrlo živopisno.
Proizvođač: Tondach
Nazovite za cijenu
Kontinental Plus je prešani crijep sa dvostrukim, posebno dubokim bočnim utorima. Na taj način potiže se vrlo sigurno i čvrsto prekrivanje (protiv jake kiše i vjetrova). Zbog oblika TONDACH® Kontinental plus crijepa sa srednjim i prekrivnim izbočenjem, koji se u pomičnom dijelu proširuju, površina krova djeluje vrlo živopisno.
 
Preporučeno letvanje: ca. 33,0 cm
Pomično područje od 22° : ca. 29-35 cm
Srednja pokrovna širina: ca. 20,2 cm
Ukupna širina: ca. 24,5 cm
Ukupna dužina: ca. 41,8 cm
Težina po komadu: ca. 3,00 kg
Utrošak po m² (Minimum): ca. 14,5 kom
Preporučeni način pokrivanja: sa preklopom
Dozvoljeni minimalni nagib krova po ÖNORM B 3419:  
27° bez sekundarnog krova
od 22° sa sekundarnim krovom
od 20° sa povećanim zahtjevima za sekundarni krov