TONDACH® Biber

TONDACH Biber je vučeni crijep, klasičnog izgleda, ljepote i jednostavnosti. TONDACH Biber je vučeni crijep bez utora i svojom je ljepotom jednostavan i nenametljiv. TONDACH Biber zaobljeni pripada najstarijim tradicionalnim oblicima crijepa u Austriji. Ostali oblici Bibera su: blago zaobljeni, Biber šiljasti, Biber crkveni-zaobljeni, i model Steyr Biber zaobljeni. Kombinacija različitih oblika crijepa daje neobičan izgled krovu i to posebno kod tradicionalnih, povijesno značajnih objekata.
Proizvođač: Tondach
Nazovite za cijenu
TONDACH Biber je vučeni crijep, klasičnog izgleda, ljepote i jednostavnosti.

TONDACH Biber je vučeni crijep bez utora i svojom je ljepotom jednostavan i nenametljiv. TONDACH Biber zaobljeni pripada najstarijim tradicionalnim oblicima crijepa u Austriji. Ostali oblici Bibera su: blago zaobljeni, Biber šiljasti, Biber crkveni-zaobljeni, i model Steyr Biber zaobljeni. Kombinacija različitih oblika crijepa daje neobičan izgled krovu i to posebno kod tradicionalnih, povijesno značajnih objekata. 

 

 

Pokrovna dužina(C):  
od 23° max. 14,5 cm
od 30° max. 15,0 cm
od 35° max. 16,0 cm
od 40° max. 16,5 cm
od 45° max. 17,0 cm
Pokrovna širina: ca. 19,2 cm
Ukupna širina ca. 19,0 cm
Ukupna dužina: ca. 40,0 cm
Težina po komadu: ca. 2,10 kg
Utrošak po m² (Minimum): ca. 30,4 kom.
Polaganje: sa preklopom
Minimalni nagib: (austrijske norme, ÖNORM B 3419)  
30° Osnovni nagib
25° sa sekundarnim krovom
23° sa povećanim zahtijevima za sekundarni krov(ÖNORM B 3419, tabele 2, primjedba C)
Krunsko pokrivanje:  
Pokrovna dužina (C): 25°-35° max. 29 cm
ÖNORM B 3419 od 35° max. 30 cm
Utrošak po m² (minimum): ca. 34,2 kom.